3e industriestraat 23-J

3133 EJ Vlaardingen

Telefoonnummer

06 12 21 01 58

E-maildares

info@acmontage.nl

Sprinkler systeem

Hoe werkt een sprinkler?

Een sprinklerinstallatie is een systeem dat bestaat uit leidingen. Dit stelsel van leidingen is onder het plafond aangebracht met beugels en andere bevestigingssystemen. Aan de leidingen zijn sprinklers gemonteerd. Deze sprinklers hebben een smeltzekering. Deze smeltzekering is gemaakt van glas of soldeer. Er zijn verschillende sprinklers die onder andere met een kleurencode zijn gemerkt. Deze kleurencode geeft aan tot welke temperaturen de zekering bestand is.

Bij een bepaalde hoge temperatuur springt deze smeltzekering uit elkaar. Door het springen van de zekering stroomt het water uit de leiding op een sproeiplaat. Deze sproeiplaat zorgt ervoor dat het water vanaf het plafond over hele ruimte wordt verspreid. Dit is zeer effectief omdat hete gassen en rook zich onder het plafond verzamelen. Warme lucht stijgt namelijk op. Door een sprinklerinstallatie wordt niet alleen de brand geblust maar worden ook de hete gassen afgekoeld. De ruimte wordt door deze effectieve brandbestrijding aanzienlijk snel veiliger.

Door het inwerking treden van de sprinklerinstallatie wordt er water door de leidingen getransporteerd. Dit zorgt ervoor dat er ook water aan het begin van het leidingnet stroomt. Het stromend water wordt gedetecteerd door een stromingsschakelaar of alarmklep die aangeeft dat er water stroomt door de sprinklerinstallatieleidingen.

Hierdoor signaleert het systeem dat er ergens brand moet zijn. Dit gebeurd door een alarmbel die door water wordt aangedreven of via een brandmeldcentrale. Deze brandmeldcentrale is in het gebouw aanwezig en waarschuwt de mensen die in het gebouw aanwezig zijn dat er brand is. Daarnaast staat deze installatie ook in verbinding met een ontruimingsinstallatie en is het systeem verbinden met een particuliere alarmcentrale en meestal ook aan een regionale brandweeralarmcentrale

Wat is een sprinkler

Een sprinklerinstallatie is een vast aangebrachte brandblusinstallatie om een beginnende brand te detecteren, te signaleren en te beheersen dan wel te blussen. De installatie maakt gebruik van sproeikoppen (sprinklers) aan het dak of plafond die bij een bepaalde temperatuur water gaan sproeien. Doordat de sprinklers al bij een beginnende brand in werking treden, wordt de brand vaak goed onder controle gehouden en omdat ze zeer lokaal werken, blijft de omvang van de bij het blussen veroorzaakte waterschade beperkt.

Fire sprinkler on a wall, fire emergency